Český granát, lokalita Linhorka, Ulričina stezka

Granátka - 1,7 km od vinařství, 30 min pěšky, 2 min autem) Ulričina stezka - 5,5 km, pešky 1,5 hod – možné prodloužit o výšlap na Kuzov

Ulričina stezka je hezká vycházka po značených turistických cestách v okolí Třebívlic. Třebívlice leží v CHKO České středohoří 13 km západně od Lovosic. Žila zde Ulrika von Levetzow, velká láska básníka J. W. Goetha, která se jako 17ti letá zamilovala do 72 letého básníka. Nikdy se neprovdala. Po smrti svého nevlastního otce zdědila panství Třebívlice o které se starala až do své smrti. Zemřela v roce 1899 ve věku 95 let. Při prohlídce Třebívlic nelze opomenout Ulričinu hrobku na místním hřbitově a muzeum v domě bývalého zámeckého zahradníka.

Od muzea jsem se po modré TZ vydal okolo Kuzovského potoka k bývalé hospodě Granátka a polní cestou jsem došel do obce Dřemčice. Odtud jsem pokračoval po žluté TZ, ale hned za posledními domy jsem odbočil doprava a neznačenou lesní pěšinou jsem vystoupal na skalnatý vrchol Kuzov. Nádherný výhled zejména jihovýchodním směrem na Hazmburk, ale i na vrcholy Českého středohoří /Lešenský vrch, Hradišťany,Solánskou horu/. Na úpatí Kuzova jsou granátové štěrky, naleziště českých granátů, dají se nalézt v naplaveninách Kuzovského potoka, kterému místní přezdívají Granátka. Sestoupil jsem zpět na žlutě značenou cestu a po ní pokračoval přes obec Staré do obce Leská. Odtud po silnici po červené TZ jsem se vracel zpět do Třebívlic.

Český granát

Pyrop, český granát, patří mezi nejznámější drahé kameny nejen Českého Středohoří, ale i celých Čech. Těží se zde už mnoho set let. Kromě Českého Středohoří se pyrop nachází i v okolí Turnova a Kolína. Naleziště v Českém Středohoří jsou ale nejznámější.

Hlavním zdrojem pyropů v Českém Středohoří není Bota u Měrunic, ale Linhorka (A) u Starého. Obec Staré je malá vesnička asi 2 km severně od Třebívlic. Cestou do Starého z Třebívlic jedete podél jabloňových sadů po pravé straně. V polovině cesty míjíte odbočku na Leskou. Poté se přehoupnete přes nenápadný horizont, po pravé straně končí sad. Otvírá se pohled na přírodní rezervaci Kuzov. Více k severu je obec Blešno s velkými kamennými moři. Asi po 100 m od plotu sadu je nenápadná odbočka, která vede ke Kuzovu (B). To je místo, kde je výhodné nechat auto při průzkumu granátonosných oblastí.

See the best Trebivlice attractions with a plan including Johann W - Castle winery Třebívlice
zobrazit galerii

více info

GPS: 50.458 13.899

car
km

bike
km

car
km